FLEXORY (OHYBAČE) KYČELNÍHO KLOUBU

K orientačnímu zhodnocení případného zkrácení výše uvedených svalových skupin slouží testovací cviky.

Využití: v rozšířené výuce tělesné výchovy ("sportovní třídy") - viz níže ukázka.

Ve školní tělesné výchově se lze spokojit :

ZPleh (na zádech) na podložce, netestovanou dolní končetinu skrčit přednožmo a přitáhnout ji k hrudníku

při nezkrácené délce bedrokyčlostehenního svalu leží testovaná dolní končetina volně na podložce (nemá tendenci se nadzvedávat)

 

alt

 ZP - leh na vyvýšené podložce hýžděmi na konci, neprotahovanou dolní končetinu skrčit přednožmo (fixovat paží sklon pánve), testovanou dolní končetinu volně spustit přes okraj bedny dolů (nejlépe druhou osobou)

ZKONTROLUJEME - vytaženou páteř v podélné ose, přitažení brady k hrudníku (pravý úhel), rozložení ramen, koleno přitažené k hrudníku

FYZIOLOGICKÝ ROZSAH:

bedrokyčlostehenní sval - stehno je v prodloužení trupu nebo směřuje mírně šikmo dolů

přímý sval stehenní - úhel mezi stehnem a bércem pravý

 

alt

CHYBY - záklon hlavy, prohnutí v bedrech, nedokonalá fixace pánve, koleno je odtaženo od hrudníku

ZKRÁCENÍ:

bedrokyčlostehenní sval - koleno směřuje šikmo vzhůru

přímý sval stehenní - úhel mezi stehnem a bércem je větší než 900

 

 

 

UKÁZKA PROTAŽENÍ PŘÍMÉ HLAVY ČTYŘHLAVÉHO SVALU STEHENNÍHO

 alt

ZP - leh na vyvýšené podložce, neprotahovanou dolní končetinu skrčit přednožmo (fixujeme paží), protahovanou dolní končetinu s V přitahujeme za nárt pomocí therabandu (ručníku, švihadla...) směrem k hýždi

CHYBY prohnutí v bedrech, neudržení neprotahované DK u hrudníku, záklon hlavy, zvednutá ramena

 směrrs                

alt ZP - leh na P/L boku, skrčit přednožmo neprotahovanou dolní končetinu (usnadňuje podsazení pánve), paže uchopí za tělem nárt protahované dolní končetiny therabandem (švihadlem, ručníkem...), s V přitahujeme patu směrem k hýždi za neustálé kontroly polohy pánve

 

UKÁZKA PROTAŽENÍ BEDROKYČLOSTEHENNÍHO SVALU

alt

ZP - sed na lavičce bočně (na židli, gymbalu), paže napomáhají fixaci pánve a trupu oporou o koleno

N - uvědomění si ZP

V - umocnění podsazení pánve a protlačování boků vpřed

CHYBY - změna polohy pánve (vysazení, rotace), neudržení polohy horní poloviny trupu, hlavy, atd.

alt

- varianta předchozího cviku ve stoji

- cvik volíme při tréninku venku za nepříznivých podmínek pro klečení na zemi

- dbáme na to, aby špička protahované dolní končetiny směřovala vpřed (nevytáčíme ani nevtáčíme chodidlo)

alt

 - velmi často prováděná varianta ve školním prostředí

- kontrast mezi správným (vlevo) a chybným (vpravo) provedením

CHYBY - nevytažená podélná osa, předsunutá brada , povolené břicho, hýždě  (nepodsazená pánev), kolena nejsou u sebe

 

 

PROTAŽENÍ NAPÍNAČE POVÁZKY STEHENNÍ

- provádíme po předchozím uvolnění kyčelního kloubu, přitahujeme skrčené koleno směrem k protilehlému rameni, tah cítíme na vnější straně stehna