Výuka zdravotní tělesné výchovy navazuje na základní gymnastiku předmětu TV1. Student/ka by měl/a do předmětu TV3 vstupovat se zažitými vědomostmi biologie člověka v rozsahu učebních programů gymnázií a s osvojenými praktickými dovednostmi ze základní gymnastiky a ze specializované gymnastické průpravy. Využívání pestrých cvičebních tvarů (viz TV1) s využitím nejrůznějšího náčiní a nářadí považujeme za samozřejmost. Soustřeďujeme se zde na cvičení vedoucí k vytváření individuálně optimálního držení těla („SDT“), jež lze ve školním prostředí využít nejen ve výuce školní TV, ale např. i v průběhu vlastního vyučování (viz Mrázková, J. Vliv dynamického sedu na posturální systém dětí mladšího školního věku nave Stráži. Diplomová práce. Plzeň, FPE ZČU, 2005.).
 

průběhu výuky preferujeme přesné, vědomé a viditelně soustředěné provedení jednotlivých cvičebních tvarů a schopnost vyjádření subjektivních pocitů při vlastním vedení cvičení, jež může být vhodnou prevencí i korekcí vadného držení těla. Není-li cvičení dostatečně přesné, může dojít ke ztrátě požadovaného účinku, dokonce může být takovýto účinek až škodlivý. Hravost a zábavnost podporujeme využíváním psychomotorických her a názorným pojmenováním cviků (např. „rovný stoleček“, „zvědavý pejsek u patníku“…).

 

Motto: Předávat můžeme jen to, co jsme sami pochopili a procítili!

SKALOVÁ, J. ...."Proč se neučí děti při tělesné výchově vnímat svoje tělo v různých pozicích? Proč se neučí svému tělu rozumět? Jsou to jednoduché počty: umím-li naslouchat svému tělu, lépe mu rozumím. Včas tak mohu změnit to, co mu nedělá dobře, a tím se mohu vyhnout bolesti či jiným potížím...."