Část ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY

provedení kontrolních cviků  (dvě možnosti plnění) - plní pouze studentky prezenční formy studia

průběžné - příprava a výstup ve dvojicích, bez náčiní (ukázka, slovní vedení, kontrola chyb...)

závěrečné - skupinová příprava, průpravná část s náčiním a na nářadí (overbally, tyče nebo švihadla nebo therabandy, lavičky, příp. bosu nebo židle, velké míče), výstupy dle vylosovaného náčiní či nářadí (opět ve dvojicích)

písemné testy (dvě možnosti plnění)

průběžný - anatomie vybraných svalových skupin, 3. výukový týden

závěrečný - tři oblasti

  1. fyziologické a zdravotní významy cvičebních tvarů,
  2. protahování a posilování vybraných svalových skupin s ohledem na mladší školní věk,
  3. teoretické podklady.

seminární práce - skupinové zpracování (opět jen studentky prezenční formy studia)

písemná příprava závěrečných kontrolních cviků (názvoslovný popis jednotlivých polohgrafický záznam - hůlkový, subjektivní pocity při cvičení - chyby, dýchání, fyziologický a zdravotní význam jednotlivých poloh cvičebních tvarů,...)

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA: průběžné kontrolní cviky, písemný test (dle domluvy - oba testy v jednom termínu)

 

Část PLAVÁNÍ

  • 100m vybraným plaveckým způsobem (znak, prsa, kraultechnicky správně v souladu s pravidly plavání, časový limit muži / ženy 2:20 / 2:40
  • 50m jiným plaveckým způsobem, než 100mtechnicky správně v souladu s pravidly plavání bez časového limitu
  • praktická ukázka dopomoci unavenému plavci
  • plavání pod vodou, vylovení předmětu ze dna bazénu
  • startovní skok, skok do neznámé vody