Cílem výuky plavecké části předmětu TV3 je dosažení elementární plavecké gramotnosti. Obsah je zaměřen na tzv seznámení s vodou, základní plavání a některé doplňkové plavecké aktivity. V průběhu výuky se studenti seznámí s elementárními plaveckými dovednostmi (dýchání do vody, splývání, potápění, orientace pod vodou, skoky do vody), jež jsou oporou pro nácvik tří vybraných závodních plaveckých způsobů (znak, prsa, kraul). Současně probíhá seznámení s obrátkami jednotlivých plaveckých způsobů a startovními skoky. Nadstavbou je exkurz do oblasti netradičních plaveckých způsobů, her ve vodě, potápění, lovení předmětů a dopomoci unavenému plavci. V průběhu výuky se též studenti seznámí se základími interakcemi mezi organizmem člověka a specifickým vodním prostředím.