Nacházíte se na internetových stránkách předmětu TV3 - Tělesná výchova 3, které byly vytvořeny za podpory Fondu rozvoje vysokých škol a mají sloužit jako studijní opora pro studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ.


Tento předmět je obsahově rozdělen na část plavání a zdravotní tělesné výchovu.
    
Způsoby hodnocení předmětu společně s programem výuky slouží uživatelům k doplnění komplexního přehledu o předmětu.

 Internetová stránka předmětu TV3 je vytvořena z propojení textu, obrázků a videosekvencí v jednotlivých článcích, které jsou doplněny fotografiemi, tabulkami a videi tak, aby média co nejlépe demonstrovala a uváděla příklad pro studentky a studenty daného předmětu.
 

V levém sloupci se nachází hlavní navigační menu, které se dále rozbaluje do jednotlivých odkazů na články podle potřeby, zde se pod odkazem nachází další členění. Podle toho, v jaké části menu se nacházíte, je vždy pro přehlednost rozbalena pouze jedna část. K prohlížení a návratu na předchozí nebo následující stránku je v prohlížeči možné využít tlačítka vpřed či vzad.

Pro potřeby prohlížení off-line je obsah přenesen na DVD-ROM, který je možné prohlížet na lokálním PC bez přístupu na internet. Grafická podoba je shodná s on-line verzí, tedy studenti mají možnost tuto problematiku studovat i bez přístupu na internet. V off-line verzi pouze nejsou funkční odkazy, které odkazují na jiné www-stránky.

 

Na tvorbě obsahu těchto stránek se podíleli - PaedDr. Marta Bursová, CSc. a Mgr. Petra Šrámková, Ph.D. (zdravotní tělesná výchova) a Mgr. Radek Zeman (plavání).